# اولین_مظلوم

مردی از جنس خدا

                                       هوالعلی   عمریست که دل در خم گیسوی تو داریم                                        پیوسته نظر بر رخ نیکوی تو داریم ما خیل فقیران و خرابات ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 44 بازدید