سند و مدرک...

ما یه مطلبی زدیم که گفته شده بود امیرالمونین به سگ که حیوون با وفایی هست 10 خصلت و ویژگی داده اند خوب واکنش های خودشو داشت بالاخره وقتی کسی حرفی میزنه یه عده موافق اند و یه عده مخالفند.ولی از این حرفها که بگزریم بهتره که اشاره کنیم که ما با چه سندی این حرف رو میزنیم.

 

مرحوم حضرت آیت الله شیخ حسنعلینخودکیاصفهانیحدیثی را از حضرت مولا بدینگونه نقل می فرمودند که :حضرتامیرالمؤمنین علیه السلام در اوصاف " سگ" می فرمایند:

طوبی لمن عیشه کعیش الکلب، ففیه عشرة خصال فینبغیان یکون کلها للمؤمن.

خوشا بحال کسی که زندگیش چون زندگی سگباشد. در این حیوان ده خصلت است که مومن به داشتن آنها سزاوار است.

 

الاول: لیس له مقدار بین الخلق و هو حالالمساکین.

اول: آنکه سگ را در میان مردمان قدرینیست و این حالمسکیناناست.

 

الثانی: ان یکون فقیرا لیس له مال و لا ملک و هوصفة المجردین.

دوم: آنکه مالی و ملکی ندارد و این همانصفتمجردیناست - مجردین یعنی کسانی کهبه مقام تجرد نائل شده اند و از همه چیز و همه کس حتی خود فارغ شدهاند

 

الثالث: لیس له مأوی معلوم و الارض کلها له بساطو هو من علامات المتوکلین.

سوم: آنکه او را خانه و لانه ای معیننیست و همه زمین بساط اوست و این علامتمتوکلاناست.

 

الرابع: ان یکون اکثر اوقاته جائعا و هم من دأبالصالحین.

چهارم: آنکه اغلب اوقات گرسنه است و اینعادتصالحاناست.

 

الخامس: إن ضربه صاحبه مأة جلدة لا یترک بابه وهو من علامات المریدین.

پنجم: آنکه اگر صد تازیانه از صاحب خودبخورد در خانه او را رها نمی کند و این صفتمریداناست.

 

السادس: لا ینام من الیل الا الیسیر و ذلک مناوصاف المحبین.

ششم: آنکه شب هنگام بجز اندکی نمی خوابدو این از اوصافمحبیناست.

 

السابع: انه یطرد و یجفی فیجیب و لا یحقد و ذلکمن علامات الخاشعین

هفتم: آنکه رانده می شود و جفا می بیندلکن چون بخوانندش بدون دلگیری باز می گردد و این از علاماتخاشعیناست.

 

الثامن: رضی بما یدفع صاحبه من الاطعمة و هو حالالقانعین.

هشتم: آنکه به اضافه طعام صاحبش راضیاست و این حالقانعیناست.

 

التاسع: اکثر عمله السکوت و ذلک من علاماتالخائفین.

نهم: آنکه بیشتر اوقاتش خاموش است و ایناز علاماتخائفیناست.

 

العاشر: اذا مات لم یبق منه المیراث و هو حالالزاهدین.

دهم: آنکه چون بمیرد میراثی بجای نگذاردو این حالزاهدیناست.

 

این10مورد بیانات ایشون بود واما

 

منابع: > نشان از بی نشانها، چاپ هجدهم، جاول، ص 310کتاب در ثمین و ماء مَعین چاپ دوم صفحه 457 ـ تالیف آیت الله سید مجتبیحسینی میر صادقی زنجانی و کتاب لئالی الاخبار ج 5 – ص 387- 388تحریر المواعظالعددیة، ص: 55.

 

 

 

/ 3 نظر / 9 بازدید

هم مطلب جالبی بود و هم وب خوبی داری به منم سر بزن و نظر بده http://afzali2014.persianblog.ir/

fekri

شعرناب مجموعه اشعار فارسی شاعران معاصر و شاعران جوان ، بزرگترین پایگاه ادبی شعر فارسی ،پارسی،زبان، مقدم شما ادیب و شاعر گرانقدر را گلباران می نماید. http://www.sherenab.com

غریب غربت

سلام همه ی روزهای مافاطمیه است اگر باور کنیم که هر چه داریم از مادر داریم. ******* بین دو دهه ی فاطمیه از کربلا گفتن و سوختن صفایی داره بفرمایید در خلوت عباسیه برای نوشیدن بیت بیت احساس و رگ به رگ سوختن.