/ 5 نظر / 13 بازدید
yadollahi

سلام...منتظر حضور گرمتان هستم الهی! نه من انم که ز فیض نگهت چشم بپوشم نه تو انی که گدا را ننوازی به نگاهی در اگر باز نگردد..نروم باز به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی کس به غیر از تو نخواهم..چه بخواهی یا نخواهی باز کن در که..که جز این خانه مرا نیست پناهی موفق وسربلند باشی...

عشق74

_________¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤&

شیرین سادات میرداماد

کدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد سوار صاعقه پا در رکاب خواه شد، کدام جمعه ز عطر بهشتی گل یاس بهارغرق شمیم گلاب خواهد شد..

sahebdelan313

چنديست پاي كودك دلم به سنگ خاراي گناه گير كرده است... چنديست كودك دلم هر روز باباي زمان را صدا مي زند... آخر... گويند امام هر عصر باباي آن زمان است... پس.... سلام و عرض ادب... تونستيد نگاهتون روخسته كنيد... "التماس دعاي فرج "

عشق74

سلام ____ ♣♣♣_____________♣♣♣ _ ♣♣♣____♣♣______♣♣ ____ ♣♣♣ ♣♣_______♣♣_____♣♣ _______ ♣♣ ♣___________♣___♣ __________ ♣ ♣____________♣_♣ ___________ ♣ _ ♣____________♣ ___________ ♣ __ ♣________ ----------------------♣ ____ ♣ ____اپم بدو بیا_______ ♣ ______ ♣ ______________ ♣ ________ ♣ __________ ♣ __________ ♣ ______ ♣ _______ ♣_♣__♣ __ ♣__♣_♣ ______ ♣____♣__♣__♣____♣ _______ ♣_____♣♣_♣____♣ _________ ♣_♣__♣♣__♣ __دیر نکنیا__________ ♣♣ _________________ ♣♣ _____زودی بیا________ ♣♣ _________________ ♣♣........ راستی تو جفت نظرسنجی وبم شرکت کن منتظرما ده بدو بیا دیگه اه