نکته های ناب

ما با کلاه خود به دنیا امده ایم هنوز پوتین هایمان در پایمان هست...

ما امده ایم دنیای جدیدی را حول محور اهل ولا بیافرینیم...

دنیا منتظر فرزندان علی و زهراست... 

ما سربازان اخرین سرداریم...

23سال میگذرد از ان روز،روزی که من و هم سن و سال هایم نتوانستند ان را درک کنند...روزی که بزرگترین مرد قرن دیده از جهان فرو بست...امده بود تا مردم را از زیر بار کفر خارج کند.کاری که او کرد بزرگترین رویداد قرن شد.امام ما به دنباله روی از جد غریبش حضرت سیدالشهدا(ع) و عمل به تکلیف که غیر از نابودی طاغوت برپایی حکومت عدل نبود امد.

در بدترین شرایط دوران،در روزهای خفقان و مشکلات بسیار مردم،در زمانی که مردم هر لحظه از دین دورتر میشدند خمینی امد. و روح علوی پاشید بر روح های به خواب رفته و خسته دوران،او امد و به ما نشان داد که ایستاده بمیریم و او نیز این را از مولایش حسین اموخته است.

میگفت:بعد از حب علی و ال علی(ع) در بین تمام احکام الهی جهاد فی سبیل الله را ذکر فرمودن و مسلمین و مستضعفان جهان باید خودشان را از قید اسارت ابر قدرت ها خارج نمایید و اینکه ما غیر از خدا کسی را نداریم و تا مبارزه هست ما هستیم...

و راه خمینی، راه حسین است و راه او راه خون دادن است. این را ازهمه بهتر شاگردان مکتب امام دریافته بودن و این طور ره صد ساله رفتن...هنوز صدا و سیمای مهربان امامم زمانی که پشت تلویزیون هم پخش میشود روح مبارزه و جهاد را در بدن تمام حق طلبان و ادامه دهندگان راهش به جوش میاورد...

اکنون بعد از 23سال نسل سوم و چهارم انقلاب وظیفه ی ادامه ی راه ان ولی خدا را دارد و این مهم جز با تبعیت از نایبش و ولی امر حاظر مسلمین جهان امکان پذیز نیست...

همچون منی سن و یالش به درک و فهم امام خمینی نمیرسد،اما وقتی پدران ما میگویند خامنه ای خمینی دیگر است خمینی را خیلی خوب درک می کنم...

/ 12 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سید محسن

سلام . کتیـبـه هـای حسـینـیــه عـطــر غــم دارد دوبـاره بیتـی از آن شعــر محتشـم بزنیـد . . یازینب

sahebdelan313

بسم رب الحسين(ع) نه خواب بود نه رويا....فقط كابوس... يا شايد خواب ، صحرا و اشك و آب و آه و تشنگي .... فقط تشنگي... خوب كسي را ديدم كه با ناكسي جنگيد و..... سلام .... عنوان مطلب: خواب پريشان كاري به تقويم شمسي و هجري و ميلادي ندارم... به تقويم دل من تمام روزها عاشوراست....پس دير شروع كرده ام... وقت داشتيد ، بيايد و ببينيد و بخونيد و تعبير كنيد اين خواب رو.... منتظرم....التماس دعاي فرج.

sahebdelan313

ممنونم از لطفتون... " التماس دعاي فرج "

حسام

دست شما درد نکنه مطالب خوبی گذاشتید پیام رو فرستادم تا عرض خسته نباشیدی خدمت شما اعلام کرده باشم

احمدایزدپناه

حسینه یرلر آغلار، گویلر آغلار بتول و مرتضی، پیغمبر آغلار برای حسین زمین ها و آسمان ها می گریند بتول و مرتضی ،پیغمبر می گریند (دلریش) با مطلب جدید بروزیم.

تسنیم

السلام علی الحسین ممنون از مطالب خوبتان یا علی

عليرضا صحرايي

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ یا امام خامنه ای ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּ ּ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ۞ִִ ִ ִ ִ ۞ִ۞ با خامنه ای کسی نگرد